X

Organisatie

Cursus Inhoud/ structuur Organisatie

Cursusleiding en docenten

De cursus wordt geleid door:

  • Marike de Meij, huisarts, SCENarts, Team Ondersteunende en Palliatieve Zorg, OLVG Amsterdam
  • Alexander de Graeff, hospice-arts, Academisch Hospice Demeter, De Bilt
  • Sabine Netters, internist-oncoloog, Isala Ziekenhuis, Zwolle


Verder zijn de volgende stafdocenten betrokken:

  • Yvette van der Linden, radiotherapeut-oncoloog, hoofd expertisecentrum palliatieve zorg LUMC
  • Juliette Parlevliet, klinisch geriater, Amsterdam UMC, locatie AMC
  • Marijanne van der Schalk, specialist ouderengeneeskunde, hospice-arts Oostpoort Amsterdam

Daarnaast worden externe docenten met specifieke kennis gevraagd onderwijs te geven in bovengenoemde onderwerpen.

 

Partners

amsterdam-umc