X

Organisatie

Cursus Inhoud/ structuur Organisatie

Cursusleiding en docenten

De cursus wordt geleid door:

  • Alexander de Graeff, internist-oncoloog UMC Utrecht en hospice-arts, Academisch Hospice Demeter, De Bilt
  • Marike de Meij, huisarts, SCENarts, Team Ondersteunende en Palliatieve Zorg, OLVG Amsterdam


Verder zijn de volgende stafdocenten betrokken:

  • Yvette van der Linden, radiotherapeut-oncoloog, hoofd expertisecentrum palliatieve zorg LUMC
  • Sabine Netters, internist-oncoloog, Isala Ziekenhuis, Zwolle
  • Juliette Parlevliet, klinisch geriater, Amsterdam UMC, locatie AMC
  • Marijanne van der Schalk, specialist ouderengeneeskunde, hospice-arts Oostpoort Amsterdam
  • Carel Veldhoven, huisarts, palliatief team Radboud UMC


Daarnaast worden externe docenten met specifieke kennis gevraagd onderwijs te geven in bovengenoemde onderwerpen.

 

Partners

amsterdam-umc