X

Programma

Cursus Inhoud/ structuur Programma

Welke onderwerpen komen er aan de orde

 • Casuïstieksessies
 • Communicatieve vaardigheden
 • Delier
 • Depressie
 • Dyspnoe
 • Ethiek
 • Euthanasie
 • Exploreren
 • Hartfalen
 • Kinderen en rouw
 • Kwetsbare ouderen
 • Zorg in de stervensfase
 • Masterclass palliatieve zorg
 • Palliatieve sedatie
 • Palliatieve zorg in de eerste lijn: huisarts en hospice
 • Palliatieve zorg in het ziekenhuis
 • Palliatieve zorg voor andere culturen
 • Pijn
 • Radiotherapie
 • Rouw
 • Symptomen van de tractus digestivus
 • Uitgangspunten palliatieve zorg
 • Vermoeidheid
 • Wat niet in de boeken staat: adviezen voor de praktijk
 • Weessymptomen
 • Zorg voor de dokter zelf

 

Partners

amsterdam-umc