X

Over de Cursus

Sinds 2004 wordt de cursus Palliatieve Zorg voor Medisch Specialisten georganiseerd.

Deze 9-daagse cursus is een verkorte versie van de Kaderopleiding Palliatieve Zorg. Het programma bevat een veelheid aan onderwerpen die van belang zijn bij de zorg voor patiënten in de palliatieve fase. Het is zowel gericht op symptomatologie als op het proces van zorg en communicatie. Er is bij de samenstelling van het programma vanuit gegaan dat veel van de deelnemers als consulent in een palliatief team in een ziekenhuis werkzaam (gaan) zijn.

Naast medisch specialisten zijn ook aios en huisartsen welkom om deel te nemen.

Partners

amsterdam-umc