X

Kennis en Wetenschap

Handelen gericht op het optimaliseren van de eigen werkzaamheden door het toepassen van wetenschappelijke gegevens. Het handelen is ook gericht op het optimaliseren van werkzaamheden van andere betrokkenen bij de palliatieve zorg door het bevorderen van hun deskundigheid.

 

De kaderarts palliatieve zorg…

10. Beoordeelt medische informatie op het vakgebied van de palliatieve zorg kritisch ten behoeve van de eigen klinische oordeels- en besluitvorming.
10.1. Stelt vragen zo, dat ze in principe te beantwoorden zijn met behulp van wetenschappelijke literatuur (evidence based).
10.2. Weet de relevantie van experience-based inzichten te beoordelen.
10.3. Beoordeelt de kwaliteit van de gegevens, ook in het licht van het soms urgente en specifieke van de situatie van de patiënt.

 

11. Bevordert de verbreding van en ontwikkelt de wetenschappelijke vakkennis van de palliatieve zorg..
11.1. Participeert in gezamenlijke onderzoeksprojecten
11.2. Participeert in richtlijn- en protocolontwikkeling.

 

12. Bevordert de deskundigheid van studenten, aios, collega’s en andere betrokkenen bij palliatieve zorg via onderwijs en voorlichting..
12.1.Verzorgt onderwijs op het gebied van de palliatieve zorg en:

  • past daarin didactische principes toe;
  • presenteert actuele wetenschappelijke gegevens betreffende de palliatieve zorg.

 

13.Werkt doelgericht aan de verbetering van de rol als arts, onderwijsgevende en consulent palliatieve zorg.
13.1.Stelt persoonlijke leerdoelen vast, kiest geschikte leermethoden, voert ze uit en evalueert de eigen leerresultaten voor het beroepsmatig handelen.
13.2.Houdt ontwikkelingen bij op het gebied van de palliatieve zorg in het algemeen en in Nederland in het bijzonder, zowel wetenschappelijk, maatschappelijk als zorginhoudelijk.

Partners

amsterdam-umcGerion2logo1Verenso2