X

Organisatie

Kaderopleiding Competentieprofiel Organisatie

Handelen gericht op het realiseren van randvoorwaarden voor het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden

 

De kaderarts palliatieve zorg…

16.Werkt planmatig en anticiperend binnen een gezondheidszorg organisatie.
16.1.Neemt initiatief in het verbeteren van de eigen praktijkvoering.
16.2.Neemt initiatief in het verbeteren van de kwaliteit van de palliatieve zorg binnen de eigen organisatie en in samenhang met andere organisaties.

Partners

amsterdam-umcGerion2logo1Verenso2