X

Professionaliteit

Kaderopleiding Competentieprofiel Professionaliteit

Handelen gericht op onderhoud en ontwikkeling van de eigen competenties als kaderarts palliatieve zorg. Het juridisch en ethisch verantwoord handelen is ook een onderdeel van dit competentiegebied.

 

De kaderarts palliatieve zorg…

17.Vertoont adequaat gedrag met betrekking tot het persoonlijk functioneren.
17.1.Handelt volgens de algemene principes van de palliatieve zorg in het licht van de huidige WHO definitie.
17.2Reflecteert op en legt waar nodig verantwoording af over zijn handelen als kaderarts palliatieve zorg.
17.3.Gaat adequaat om met de invloed van de eigen attitude tijdens consultatie.
17.4.Past het ‘zorgen voor jezelf’ toe.
17.5.Hanteert professionele en persoonlijke grenzen adequaat.
17.6.Handelt professioneel vanuit eigen waarden en normen.

 

18.Oefent de geneeskunde uit naar de gebruikelijke ethische en juridische normen van het beroep.
18.1.Stelt goede zorg voor de patiënt centraal en weegt wensen van anderen hieromtrent vanuit dit perspectief.
18.2Weegt ethische, juridische en medisch-technische aspecten van beslissingen rond het levenseinde verantwoord af.
18.3Gaat effectief om met ethische dilemma’s en draagt zonodig bij aan moreel beraad.

Partners

amsterdam-umcGerion2logo1Verenso2