X

Samenwerking

Kaderopleiding Competentieprofiel Samenwerking

Handelen gericht op het realiseren en optimaliseren van de palliatieve zorg voor de patiënt met een beperkte levensverwachting door inzetten van structureel overleg tussen de betrokkenen bij de zorg van de patiënt, daarnaast ook patiëntoverstijgend door het verlenen van (inter)collegiaal consultatie.

 De kaderarts palliatieve zorg…
8. Overlegt doelmatig:

  • met het multidisciplinair team over de patiënt;
  • met collega’s uit de eerste of tweede lijn over de patiënt;
  • met zorgverleners van andere instellingen over de zorg voor de patiënt.

8.1. Maakt gebruik van de specifieke deskundigheid van het eigen team en andere betrokkenen van regionale voorzieningen en deskundigen zowel in de eerste lijn, als in de sector verpleeg- en verzorgingshuizen en de ziekenhuizen.
8.2. Bevordert het ‘zorgen voor jezelf’ van alle betrokken hulpverleners.
8.3. Geeft vorm aan ‘zorg voor de zorgenden’.
8.4. Draagt verantwoordelijkheid voor de inhoud van het behandelplan en daarmee voor het inzetten van andere zorgverleners.
 
9.  Initieert en bevordert effectieve interdisciplinaire samenwerking en ketenzorg op het terrein van de palliatieve zorg, in het bijzonder op medisch gebied.
9.1.Geeft vorm aan aanpassingen en veranderingen in het zorgaanbod op het gebied van de palliatieve zorg:

  • onderhoudt structureel contact met andere betrokkenen;
  • onderkent de deskundigheid van andere zorgverleners;
  • respecteert de meningen en rollen van individuele zorgverleners;
  • draagt bij aan een gezonde teamontwikkeling en conflicthantering;
  • zet eigen deskundigheid in bij de taken waar een zorgverlener, team of organisatie voor staat.

Partners

amsterdam-umcGerion2logo1Verenso2