X

Leren

Kaderopleiding Inhoud/ structuur Leren

Het leerproces van het cursorisch deel van de opleiding bestaat uit drie stappen: voorbereiden van de stof door lezen en bestuderen van relevante literatuur, interactief bespreken hiervan met externe deskundigen tijdens de opleidingsdagen en uitwerken in schriftelijke opdrachten achteraf. Van elke tweedaagse wordt een reflectieverslag gemaakt.
De deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun leerproces en dienen hun planning en vorderingen inzichtelijk te maken in een portfolio. Dit deel van het leerproces, het persoonlijke leertraject, wordt regelmatig besproken en begeleid in een mentorgroep. Dit is een subgroep bestaande uit ongeveer zeven deelnemers, die wordt begeleid door een mentor. Daarnaast wordt in de mentorgroepen gereflecteerd op vragen en problemen in de begeleiding van eigen patiënten en wordt de rol van consultatiegever geoefend. Als methode wordt hierbij gebruik gemaakt van onderlinge consultatie.

Partners

amsterdam-umcGerion2logo1Verenso2