X

Verbeterproject

Kaderopleiding Inhoud/ structuur Verbeterproject

Elke deelnemer voert in haar/zijn eigen werksituatie een klein project uit dat tot doel heeft het persoonlijk handelen of het handelen van het team waarvan zij/hij deel uitmaakt met betrekking tot palliatieve zorg te verbeteren. Dit project is geen onderzoek. Bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie wordt gebruik gemaakt van bekende kwaliteitsinstrumenten. Van dit project wordt een verslag gemaakt en een posterpresentatie.

Partners

amsterdam-umcGerion2logo1Verenso2