X

Achtergrond

Kaderopleiding Over de Kaderopleiding Achtergrond

Palliatieve zorg is lange tijd vooral in verband gebracht met zorg rondom de stervensfase. De laatste jaren is er in toenemende mate aandacht voor het belang van palliatieve zorg tijdens eerdere fasen van chronische ziekten. Palliatieve zorg wordt verleend door verschillende zorgverleners en op verschillende plekken: thuis, in een hospice, of op palliatieve zorgafdelingen van verzorgings-, verpleeg- of ziekenhuizen.

Artsen die bij de palliatieve zorg betrokken zijn, kunnen in het algemeen een goede kwaliteit van zorg bieden. Desondanks is in bijzondere of complexe situaties vaak behoefte aan aanvullende deskundigheid. Sinds 1998 kent Nederland consultatieteams palliatieve zorg waar zorgverleners om advies en ondersteuning kunnen vragen. De afgelopen jaren krijgen palliatieve teams waarbinnen zorgverleners multidisciplinair samenwerken ook in ziekenhuizen een steeds belangrijker plaats. De Kaderopleiding Palliatieve Zorg bereidt de deelnemer voor op een rol als consulent. Kaderartsen zijn vaak ook betrokken bij onderwijs en begeleiding van peergroepen/toetsgroepen in hun regio.

Partners

amsterdam-umcGerion2logo1Verenso2