X

Opzet opleiding

Kaderopleiding Over de Kaderopleiding Opzet opleiding

De opleiding bestaat uit een cursorisch deel en een persoonlijk leertraject. Beide sluiten nauw op elkaar aan, zowel wat betreft inhoud als wat betreft methode van leren.

De opleiding heeft 20 cursusdagen, verdeeld over 10 tweedaagse bijeenkomsten. Daarnaast bestaat de opleiding uit voorbereiding(sopdrachten) voor de tweedaagse bijeenkomsten en uitwerken van opdrachten, uitvoeren van oefenconsultaties, houden van een presentatie, kwaliteitsverbeterproject, stage, schrijven van reflectieverslagen, bijhouden van een portfolio en het maken van een posterpresentatie van het kwaliteitsverbeterplan.

Zie ook Kaderopleiding Inhoud/ structuur Leren

 

Partners

amsterdam-umcGerion2logo1Verenso2